The cooperation of ZRN with Stichting OPEN

FAQs below will be translated into English - please use a translate service for the time being

 

Waarom doet ZRN mee?.

Door mee te doen met stichting OPEN kunnen we een gelijk speelveld creëren voor álle producenten en importeurs in de solar branche. Er komt dus een eind aan oneerlijke concurrentie van partijen die geen bijdrage leveren aan de kosten voor inzameling en recycling.

Stichting OPEN werkt onder dezelfde grondslagen als ZRN. Het is een organisatie zonder winstoogmerk en er is geborgd dat de zonne-energiesector zélf aan het stuur blijft.

Wie bestuurt stichting OPEN?

Binnen stichting OPEN is afgesproken dat de productcategorieën zo veel mogelijk gaan over de eigen aangelegenheden en dat toerekening van kosten per productcategorie plaatsvindt. Op die manier zijn er de voordelen van een bundeling van krachten, maar blijft de focus op de individuele producten bestaan. Iedere productcategorie heeft dan ook het recht om een bestuurder af te vaardigen voor stichting OPEN.

ZRN zorgt voor een bekwame bestuurder uit de zonne-energie-branche. Deze is binnen het bestuur verantwoordelijk voor datgene wat alleen raakt aan zonne-energie, zoals solar-specifieke belangenbehartiging en besluiten over tarieven.

Wat zijn de voordelen van stichting OPEN voor deelnemers van ZRN?

Deelname in stichting OPEN zorgt voor een gelijk speelveld in de hele branche. Kosten voor inzameling en recycling zijn transparant en eenduidig. Door schaalvoordeel en door scherpe collectieve inkoop bereiken we betere prijsvorming in de uitvoering.

Als uitvoerend collectief neemt stichting OPEN de regie en kunnen we blijven voldoen aan wijzigende wet- en regelgeving. Bovendien neemt stichting OPEN straks ook daadwerkelijk de verantwoordelijkheid voor recycling van u over.

Wat doet dit met de tarieven van ZRN?

We verwachten schaalvoordelen én inkoopvoordelen te behalen door de recycling vanuit stichting OPEN te organiseren. Wettelijke verplichtingen kunnen in de toekomst leiden tot onvermijdelijke extra kosten.

Ook daarbij biedt samenwerking in stichting OPEN kostenvoordelen ten opzichte van de bestaande situatie. In 2020 blijft de dienstverlening en de tariefstelling overigens via ZRN lopen. Daarin verandert dus nog niets.

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Meer informatie vindt u op de website van stichting OPEN:
www.stichting-open.org

Hebt u andere vragen, neem dan contact op met

Jan-Willem Jehee ( 088-13 04 105, info@stichtingzrn.nl ).

Deelnemers aan ZRN ontvangen een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst.