AEEA

Fabrikanten en importeurs van zonne-energie producten zijn wettelijk verplicht te voldoen aan de richtlijn Afgedankt Elektrisch en Elektronisch Afval (AEEA), de Nederlandse implementatie van de Europese WEEE richtlijn.
Deze richtlijn stelt verschillende eisen. De belangrijkste hiervan zijn:

  1. registratie van de organisatie voor de Nederlandse markt;
  2. registratie van het importvolume in ton per jaar (de zgn. "POM");
  3. het verwijderen van aangeboden afval volgens de wettelijke eisen;
  4. het zorgen voor een "passende financiële regeling" waarmee een organisatie borgt dat de door haar op de markt geplaatste POM te zijner tijd ook daadwerkelijk verwerkt kan worden.

De AEEA wet kent aanvullende eisen. Voor een volledige opsomming hiervan kunt u hier de wet downloaden.