Diensten

De ZRN biedt haar deelnemers de volgende diensten aan:

  1. Alle benodigde registraties volgens de wettelijke eisen;
  2. De organisatie van de afvalverwerking conform de wet;
  3. Informatie over uw wettelijke verplichtingen;
  4. Belangenbehartiging richting de Nederlandse overheid voor een eerlijke, pragmatische en haalbare implementatie van de AEEA wetgeving die de energietransitie helpt te versnellen.

De stichting zal de overheid vragen om deelname aan de ZRN te erkennen als 'passende financiële regeling' volgens de wet.