Ontvangen feedback

Tijdens de invloedssessie op de solar solutions op 13 april 2022 is van de achterban de volgende feedback ontvangen:

  • Unanieme steun voor de waarborg zoals door Stichting ZRN gepresenteerd;
  • Er werden geen aanvullende kaders aangedragen waar de waarborg aan zou moeten voldoen.

In aanvulling hierop werd de volgende overige feedback meegegeven:

  • Wens afspraken gelijk te trekken op Europees niveau: Betrekken buitenlandse groothandels in hun verantwoordelijkheid;
  • Is het mogelijk eindafnemers een verwijderingsbijdrage te laten betalen om kosten te helpen dekken?
  • Voortdurend bijsturen moet mogelijk blijven vanwege de grote onzekerheden;
  • Geld moet ook ingezet kunnen worden om de recycling zelf te verbeteren;
  • Geld moet ook ingezet kunnen worden om aan de productiekant beter recyclebare panelen te ontwikkelen;
  • Investeer in onderzoek naar duurzamer recycling dan huidige manier.
  • Koppeling aan SDE subsidie;
  • Behoefte aan duidelijk verhaal over huidige recycling vanuit ZRN. Wat vertellen we onze klanten?