Over ZRN

Over ZRN

Sinds februari 2014 is de AEEA wetgeving ook voor zonnepanelen van kracht. Hierdoor zijn partijen die zonnepanelen op de Nederlandse markt zetten verantwoordelijk geworden voor de inname en verwerking van deze producten aan het einde van hun levensduur.

Als gevolg hiervan is er een behoefte ontstaan aan een onafhankelijke stichting die zich zowel inhoudelijk als uitvoerend met deze wet bezig houdt. Dit heeft geleid tot de oprichting van de stichting Zonne-energie Recycling Nederland in augustus 2015.

De stichting is opgericht vóór en dóór de branche, met ondersteuning van Holland Solar.

Zij kenmerkt zich door haar deelnemers zélf maximale controle te geven en door op een transparante en zo voordelig mogelijke manier te handelen. Het bestuur vormt een afspiegeling van de Nederlandse solar markt.