Tarief

Het door de stichting gehanteerde tarief kunt u opvragen bij één van onze medewerkers.Dit tarief is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • een jaarlijkse algemene administratiebijdrage
  • de POM bijdrage

Hierbij staat "POM" voor "Put On Market": dit is de hoeveelheid zonne-energieproducten die u in het voorgaande jaar op de markt heeft gebracht, uitgedrukt in ton. De POM-bijdrage wordt gebruikt om de kosten die de ZRN gemaakt heeft voor het verwijderen van het afval te dekken. Deze bijdrage verdeelt de kosten naar rato van het marktaandeel over de deelnemers.

Zowel de bijdrage voor administratie als de POM-opslag worden gebruikt om de algemene kosten van ZRN te dekken. Daarbij geldt dat de POM bijdrage daalt met het toenemen van de totale POM die de ZRN beheert. Dit betekent dat iedere deelnemer voordeel heeft bij het groeien van het deelnemersaantal en het marktaandeel van de ZRN.