Uitgangspunten

ZRN zoekt graag naar samenwerking om haar doel van een milieuvriendelijke, betaalbare en pragmatische afvalverwerking te realiseren. De stichting zet zich in om dit te organiseren op basis van de volgende uitgangspunten:

  1. De branche steunt milieuvriendelijke afvalverwerking;
  2. Er blijft een gelijk speelveld: iedereen "pakt zijn deel" van het afval;
  3. De manier van afvalverwerking moet de energietransitie helpen versnellen;