Kaders voor de waarborg

Een voorstel voor de kaders van een fonds:

Doel: Een buffer om schokken op te kunnen vangen.

Randvoorwaarden:

1

Een gelijk speelveld

Iedereen betaalt mee!

2

Op tijd aankondigen

Prijsstijgingen worden ruim vooraf bekend gemaakt.

3

Goede governance & borging

Het fonds wordt enkel gebruikt voor haar doel (recycling zonnepanelen).

Eisen aan het fonds (voorstel):

1

Flexibel

Veel variabelen zijn onbekend. Het fonds moet zich aan kunnen passen.

2

Schokbestendig

Tegenvallers worden opgevangen (bijv. meer afval, minder import)

3

Eigen afvalprognose

Gebaseerd op eigen model van vrijkomend afval in NL (economische afschrijving)

4

Ingroeien

Geleidelijke tariefstijging voor recycling (max 25% jaar-op-jaar óf lager percentage, maar mét grote eerste verhoging)

5

Voorspelbaar

Geen onverwachte tariefstijgingen binnen een periode van 3 jaar

6

Uitlegbaar

De onderbouwing van het tarief moet goed uitlegbaar zijn.

7

Max. fondsomvang

Geen extreem hoge fondsvorming (Max. fondsomvang is gelijk aan de 5-jaars afvalprognose)

8

Fiscaal vriendelijk

Géén belastingheffing over het te vormen fonds