Stichting Zonne-energie Recycling Nederland
Logo Stichting Zonne-energie Recyclyng Nederland

Stichting Zonne-energie Recycling Nederland

De Stichting Zonne-energie Recycling Nederland is opgericht om voor haar deelnemers te zorgen voor goede, milieuvriendelijke verwerking van zonnepanelen en omvormers welke aan het einde van hun levensduur zijn.

Door deel te nemen aan de stichting kunnen Nederlandse importeurs en fabrikanten van zonne-energie tegen gunstige voorwaarden aan hun wettelijke verplichtingen (AEEA richtlijn) voldoen.