Stichting Zonne-energie Recycling Nederland
Logo Stichting Zonne-energie Recyclyng Nederland

Stichting Zonne-energie Recycling Nederland

De Stichting Zonne-energie Recycling Nederland is opgericht om voor haar deelnemers te zorgen voor goede, milieuvriendelijke verwerking van zonnepanelen en omvormers welke aan het einde van hun levensduur zijn.

Door deel te nemen aan de stichting kunnen Nederlandse importeurs en fabrikanten van zonne-energie tegen gunstige voorwaarden aan hun wettelijke verplichtingen (AEEA richtlijn) voldoen.

Nieuwe samenwerking voor recycling e-waste

Producenten en importeurs van elektrische apparaten slaan de handen ineen. Samen versterken zij de organisatie van de inzameling en recycling van hun afgedankte apparaten (e-waste). Hiervoor wordt stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) opgericht. ZRN is een van de initiatiefnemers.

Stichting OPEN bundelt de krachten met de producentenorganisaties van witgoed, consumentenelektronica, verlichting, gereedschappen, ICT en zonnepanelen. Deze organisatie gaat de verplichtingen rondom recycling van alle elektronica coördineren.

Dit zal ook voor producenten van zonnepanelen leiden tot effectieve en efficiënte manieren om de wettelijke inzameldoelstellingen voor e-waste te behalen. Naast schaalvoordelen door samenwerking vermindert de collectieve aansprakelijkheid het risico voor de deelnemers.

Om deze missie te realiseren, vraagt stichting OPEN een algemeen verbindend verklaring (AVV) aan bij de overheid. Via dit instrument is een solide financiering en een eerlijke verdeling van de kosten mogelijk.

Informatiebijeenkomst

ZRN organiseert voor haar deelnemers een informatiebijeenkomst over de voordelen van de samenwerking in stichting OPEN. Deelnemers van ZRN kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar aan info@stichtingzrn.nl.

Meer informatie

Kijk op de website van Stichting OPEN.

Lees de veelgestelde vragen over de nieuwe samenwerking.