Stichting Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN) behartigt de belangen van producenten en importeurs bij hun wettelijke recycleverplichtingen.

Uw stem binnen Stichting OPEN
Sinds 1 maart 2021 zijn alle producenten en importeurs van zonnepanelen verplicht om zich aan te sluiten bij Stichting OPEN. Deze stichting draagt zorg voor de inzameling en recycling van uw zonnepanelen en alle activiteiten die daarbij horen. ZRN behartigt uw belangen binnen OPEN. Dat doen we door een OPEN-bestuurder te benoemen en deze te adviseren. Daarbij vertolken we de stem van de zonne-energiesector.

Sluit u kosteloos aan
Wilt u invloed uitoefenen op de adviezen van het ZRN-bestuur? En op de aanstelling van de OPEN-bestuurder? Sluit u dan aan bij ZRN. Dat kost u geen tijd en is kosteloos.

Invloedsessie
De kosten van recycling zullen toenemen als de afvalstroom groter wordt. Hoe organiseren we de recycling slim en kosteneffectief? Ondernemers in zonne-energie worden van harte uitgenodigd om hun stem te laten horen via de online consultatie.

Produceert of importeert u zonnepanelen en zet u die in Nederland op de markt? Dan kunt u rekenen op stichting Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN).
Wij behartigen de belangen van producenten en importeurs bij hun wettelijke recycleverplichtingen.