Zichtbare afvalbeheerbijdrage vanaf 1 juli 2023

Bijdrage apart vermelden op factuur 

Zoals bekend gaat het tarief voor zonnepanelen per 1 juli 2023 omhoog naar € 0,04/kg. Lees op deze pagina meer over de totstandkoming hiervan.

Met OPEN is nu ook afgesproken om de afvalbeheerbijdrage zichtbaar op de bon te zetten voor de klanten waar je als importeur of fabrikant aan levert. Dit is een wens van ons als branche. Een zichtbare afvalbeheerbijdrage zorgt voor een transparante en eerlijke concurrentie, zonder dat dit effect heeft op de productprijs. 

Zichtbare afvalbeheerbijdrage vanaf 1 juli 2023

In de oude situatie verrekende je de afvalbeheerbijdrage in de productprijs naar je klant. De klant kon niet op de factuur zien of er rekening was gehouden met de afvalbeheerbijdrage. Een gevolg hiervan is dat panelen waarvoor niet afgedragen was goedkoper waren dan panelen waarvoor dit wel gold. Tenzij de importeur dit prijsverschil compenseerde via zijn marge.

Vanaf 1 juli zet je de afvalbeheerbijdrage als aparte regel op de factuur aan je klant (netto kilogram zonnepaneel x 4 cent/kg). Hiermee wordt de verwijderingsbijdrage verlegd van jou als importeur en gaat deze niet ten laste van je marge.

Omdat de afvalbeheerbijdrage zichtbaar op de factuur staat, wordt de controle op wetsontduiking vereenvoudigd. Dit systeem van een zichtbare afvalbeheerbijdrage werkt door in de gehele keten: als jouw klant een installatiebedrijf is, kan deze op dezelfde manier de kosten verleggen naar de eindklant door de afvalbeheerbijdrage wederom als aparte regel op de factuur te plaatsen. Er geldt één tarief voor iedereen in de keten waardoor het gelijke speelveld gewaarborgd is.

Veel gestelde vragen en aanvullende informatie over de zichtbare bijdrage is te vinden op de site van OPEN.