Tarief OPEN

Per 1 juli 2023 bedraagt de afvalbeheerbijdrage van Stichting OPEN € 40 per ton (1 ton = 1000 kg). Dit tarief is nodig om te voldoen aan de eisen van de recycling wetgeving.

Waarborg

Eén van deze eisen is namelijk om een ‘waarborg’ af te geven. De waarborg moet de zekerheid bieden dat er altijd voldoende geld voor recycling beschikbaar is. Stichting OPEN voorziet in deze waarborg door een fonds in te richten waarmee de totale hoeveelheid (in te zamelen en te verwerken) afval van de komende 5 jaar betaald kan worden. ZRN heeft in het voorjaar van 2022 aan de markt om input gevraagd over de kaders die er bij deze waarborg van zonnepanelen moeten gelden.  Het waarborgfonds van Stichting OPEN wordt mede op basis van deze kaders  ontwikkeld.

Voorbereiding

Eén van de randvoorwaarden die de markt aan Stichting OPEN heeft meegegeven is dat Stichting OPEN de prijsstijgingen van haar tarief ruim van tevoren aankondigt. Om aan deze randvoorwaarde te kunnen voldoen is de prijsstijging eind 2022 bekend gemaakt. Hierdoor had de markt 6 maanden de tijd om zich op de prijsstijging aan te passen. Ondertussen zet Stichting OPEN de laatste benodigde stappen om het gelijke speelveld te borgen. Ook bereidt stichting OPEN het waarborgfonds verder voor.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Stichting OPEN. Hier staat ook een lijst met veelgestelde vragen. Voor geïnteresseerden zal ZRN de contouren van de waarborg verder in een sessie op locatie toelichten. Wilt u hierbij zijn? Stuurt u dan een e-mail naar info@stichtingzrn.nl.