Michiel van Schalkwijk

Michiel van Schalkwijk

Michiel van Schalkwijk is managing director van Solarwatt BV. Daarnaast is hij voorzitter van ZRN en bestuurslid van Stichting OPEN.

Sinds 1994 actief in de branche

Michiel is fysicus en studeerde in 1994 af op onderzoek aan zonnecellen. Sindsdien is hij actief in de zonne-energiebranche. Sinds het begin van zijn carrière houdt hij zich bezig met het scheppen van een goed kader voor de introductie van zonnecellen en voor de uitbreiding en professionalisering van de markt hiervoor.

Michiel heeft meegeschreven aan subsidieprogramma’s, een normcommissie opgericht en voorgezeten, en internationale introductieprogramma’s begeleid. Bij Solarwatt heeft hij in verschillende landen dochtervestigingen opgericht en is hij nu verantwoordelijk voor de uitbouw van de activiteiten in Noordwest-Europa.

Oprichter en voorzitter van ZRN

Michiel is een van de grondleggers van ZRN en sinds het begin de voorzitter. Met de oprichting van ZRN wilde hij eraan bijdragen dat zo veel mogelijk producenten in Nederland tegen acceptabele kosten zouden kunnen voldoen aan de regelgeving voor recycling.

Een belangrijke stap in dat proces was de oprichting van Stichting OPEN en de inwerkingtreding van de algemeenverbindendverklaring (avv) voor alle zonnepanelenproducenten. “Op grond van de avv moeten alle producenten onder exact dezelfde voorwaarden aan de regelgeving voldoen. Hierdoor wordt het mogelijk om een gelijk speelveld te realiseren.”

Bestuurslid van OPEN

Het bestuur van ZRN heeft Michiel benoemd tot bestuurslid van Stichting OPEN. In die rol wil hij zich ervoor inzetten dat de branche op de juiste manier wordt vertegenwoordigd tussen alle andere productgroepen binnen OPEN. Ook wil hij ervoor zorgen dat de recyclekosten die de producenten en importeurs moeten dragen, in overeenstemming zijn met een passende en sluitende infrastructuur voor de recycling van zonnepanelen.