Uw AEEA-verplichtingen

Als producent van zonnepanelen in Nederland moet u voldoen aan de regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Volgens deze regeling heeft u een producentenverantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid geldt voor elk bedrijf dat als eerste zonnepanelen op de Nederlandse markt zet. Of dat ook voor uw bedrijf geldt, ziet u in deze infographic.

Producentenverantwoordelijkheid

Op basis van uw producentenverantwoordelijkheid heeft u onder andere de volgende verplichtingen:

  • U moet uw organisatie voor de Nederlandse markt registreren.
  • U moet het gewicht aan zonnepanelen en andere elektronica dat u per jaar op de markt brengt, registreren (de zogenoemde ‘Put on Market’, ofwel ‘POM’).
  • U moet de inzameling van uw ‘afval’ organiseren ten behoeve van de recycling. Onder afval verstaan we afgedankte zonnepanelen die u op de markt heeft gezet.
  • U moet zorgen voor een financiële regeling waarmee u borgt dat er op termijn voldoende geld beschikbaar is om uw afval te recyclen.

Sinds 1 maart 2021 neemt Stichting OPEN de invulling van deze verplichtingen van u over. Dat heeft voor u verschillende voordelen.