Richte Doggenaar

Richte Doggenaar

Richte Doggenaar is eigenaar van RDO Support. Daarnaast is hij penningmeester van stichting ZRN en van stichting Solar Authorized Representative (SAR).

Sinds 2011 actief in de PV-markt

Richte is bedrijfskundige met een werktuigbouwkundige achtergrond. Na zo’n 30 jaar werkzaam te zijn geweest in diverse managementfuncties in de internationale automotive-sector, startte Richte eind 2011 als zelfstandig installateur in de PV-markt. Van 2014 tot 2017 was hij partner en chief technology officer van groothandel 3XL SolarSolutions BV. 

Daarna ging hij onder de naam RDO Support verder en was hij als zelfstandig adviseur van PV-systeemontwerp en projectmanager betrokken bij diverse projecten in de solarbranche. Binnen ZRN was hij tot de oprichting van Stichting OPEN verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van de inname en recycling van het aangeboden materiaal.

Oprichter en penningmeester van ZRN

Richte stond aan de wieg van ZRN en is sindsdien de penningmeester. Met de oprichting van ZRN wilde hij PV-producenten op de Nederlandse markt de mogelijkheid bieden om de AEEA-wetgeving zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Ook wilde hij eraan bijdragen dat de branche haar verantwoordelijkheid nam op het gebied van duurzaamheid en recycling.

Hij is blij dat Stichting OPEN sinds maart 2021 voortbouwt op het werk van ZRN: “Door de komst van OPEN en de algemeenverbindendverklaring (avv) voor alle producenten kan er een eerlijk speelveld ontstaan voor de hele Nederlandse PV-markt. Daarbij worden kosten en verantwoordelijkheden met alle producenten gedeeld. Bovendien biedt de samenwerking binnen OPEN schaalvoordeel en innovatiekansen.”

Rol van ZRN

Met de komst van OPEN heeft ZRN een nieuwe rol gekregen als belangenhartiger van alle PV-producenten in Nederland. Binnen dit vernieuwde ZRN ziet Richte het als zijn taak om de financiën correct te beheren, nieuwe deelnemers te werven en de samenwerking binnen OPEN te optimaliseren. Daarnaast vindt hij het belangrijk om continu te blijven werken aan de verbetering van de inzameling en recycling van zonnepanelen.