Consultatie 2022 (afgerond)

(Let op: feedback periode gesloten)

Afvalberg van zonnepanelen verwacht

Zonnepanelen die we nu installeren zullen ooit afval zijn. Deze afgedankte panelen moeten dan zo goed mogelijk gerecycled worden. In de wet ligt vast dat de ‘Producent’ , in de praktijk meestal de importeur, dit moet betalen. Omdat er nu nog weinig afval van zonnepanelen is, zijn de kosten voor recycling nu heel laag. De kosten worden namelijk omgeslagen over de totale hoeveelheid nieuw verkochte panelen.

Sparen voor toekomstige recycling

Over enkele jaren komt de grote afvalstroom van zonnepanelen op gang. We krijgen dan te maken met snelle én onvoorspelbare stijgingen in de kosten voor recycling. Bovendien eist de wetgever de garantie dat er in de toekomst voldoende geld is voor de kosten van het recyclen. De manier waarop we recycling betalen moet dus op de schop. Het idee is om een ‘buffer’ aan te leggen om tegenvallers op te vangen en een voorspelbare recyclingbijdrage te houden. Stichting OPEN ontwikkelt hiervoor een waarborgfonds, in afstemming met branchevertegenwoordiger ZRN.

De juiste kaders

Stichting ZRN zet zich in voor een waarborgfonds dat rekening houdt met de belangen van de markt. Dit betekent onder andere dat er alleen een waarborgfonds kan komen als iedereen meebetaalt. Hieronder lees je alles over de kaders zoals ZRN ze voor feedback vanuit de branche aan producenten voorlegt.

Online consultatie tot 31 juli 2022: Uw invloed weegt mee!

U kunt zelf invloed uitoefen op het waarborgfonds, en daarmee ook op de toekomstige tarieven voor recycling. Graag horen we of u het wel of niet eens bent met de kaders, en of u aanvullende ideeën heeft over hoe het beter kan.

Dit kunt u doen door uw mening aan ZRN door te geven via info@stichtingzrn.nl. Geeft u daarbij als onderwerp ‘feedback waarborg’ aan. Feedback gegeven vóór 31 juli 2022 wordt meegenomen.

Meer informatie

Op 13 april 2022 vond tijdens Solar Solutions de start van de achterbanconsultatie plaats. Er werd tijdens die invloedsessie veel steun uitgesproken voor de voorgestelde kaders:

 • Een samenvatting van de feedback vindt u hier; 
 • Benieuwd naar de volledige live sessie? Hier kunt u de video terugkijken.

Kaders voor de waarborg

Doel: Een buffer om schokken op te kunnen vangen.

Randvoorwaarden:

1

Een gelijk speelveld

Iedereen betaalt mee!

2

Op tijd aankondigen

Prijsstijgingen worden ruim vooraf bekend gemaakt.

3

Goede governance & borging

Het fonds wordt enkel gebruikt voor haar doel (recycling zonnepanelen).Eisen aan het fonds (voorstel):

1

Flexibel

Veel variabelen zijn onbekend. Het fonds moet zich aan kunnen passen.

2

Schokbestendig

Tegenvallers worden opgevangen (bijv. meer afval, minder import)

3

Eigen afvalprognose

Gebaseerd op eigen model van vrijkomend afval in NL (economische afschrijving)

4

Ingroeien

Geleidelijke tariefstijging voor recycling (max 25% jaar-op-jaar óf lager percentage, maar mét grote eerste verhoging)

5

Voorspelbaar

Geen onverwachte tariefstijgingen binnen een periode van 3 jaar

6

Uitlegbaar

De onderbouwing van het tarief moet goed uitlegbaar zijn.

7

Max. fondsomvang

Geen extreem hoge fondsvorming (Max. fondsomvang is gelijk aan de 5-jaars afvalprognose)

8

Fiscaal vriendelijk

Géén belastingheffing over het te vormen fonds


Ontvangen feedback

Tijdens de invloedssessie op de solar solutions op 13 april 2022 is van de achterban de volgende feedback ontvangen:

 • Unanieme steun voor de waarborg zoals door Stichting ZRN gepresenteerd;
 • Er werden geen aanvullende kaders aangedragen waar de waarborg aan zou moeten voldoen.

In aanvulling hierop werd de volgende overige feedback meegegeven:

 • Wens afspraken gelijk te trekken op Europees niveau: Betrekken buitenlandse groothandels in hun verantwoordelijkheid;
 • Is het mogelijk eindafnemers een verwijderingsbijdrage te laten betalen om kosten te helpen dekken?
 • Voortdurend bijsturen moet mogelijk blijven vanwege de grote onzekerheden;
 • Geld moet ook ingezet kunnen worden om de recycling zelf te verbeteren;
 • Geld moet ook ingezet kunnen worden om aan de productiekant beter recyclebare panelen te ontwikkelen;
 • Investeer in onderzoek naar duurzamer recycling dan huidige manier.
 • Koppeling aan SDE subsidie;
 • Behoefte aan duidelijk verhaal over huidige recycling vanuit ZRN. Wat vertellen we onze klanten?